Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 15/LĐLĐ V/v đề nghị thu thập chữ ký xóa bỏ vũ khí hạt nhân07/01/2020V/v đề nghị thu thập chữ ký xóa bỏ vũ khí hạt nhân
Số: 14/LĐLĐ V/v đôn đốc việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm 202007/01/2020V/v đôn đốc việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm 2020
Số: 10/LĐLĐ V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS năm 202007/01/2020V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020
Số: 56/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý (có phụ lục đính kèm)07/01/2020Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý (có phụ lục đính kèm)
Số: 02/TB-LĐLĐ Thông báo v/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 53 nhà Mái ấm CĐ năm 202007/01/2020Thông báo v/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 53 nhà Mái ấm CĐ năm 2020
Mẫu market chương trình "Tết sum vầy năm 2020" dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở02/01/2020Mẫu market chương trình "Tết sum vầy năm 2020" dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở
Số: 03/LĐLĐ V/v tham gia hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 201902/01/2020V/v tham gia hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Số: 803/LĐLĐ V/v Quyết toán thu chi tài chính CĐCS 6 tháng cuối năm 201931/12/2019V/v Quyết toán thu chi tài chính CĐCS 6 tháng cuối năm 2019
Mẫu market chương trình "Tết sum vầy năm 2020" dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở31/12/2019Mẫu market chương trình "Tết sum vầy năm 2020" dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở
Số: 798/LĐLĐ V/v tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ từ nguồn kinh phí của UBND thành phố Hà Nội năm 202031/12/2019V/v tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ từ nguồn kinh phí của UBND thành phố Hà Nội năm 2020
12345678910...