Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Văn bản tập huấn công tác Ủy ban kiểm tra14/03/2017Văn bản tập huấn công tác Ủy ban kiểm tra
Các văn bản liên quan đến Bảo hiểm xã hội29/03/2016Các văn bản liên quan đến Bảo hiểm xã hội
Số: 187/LĐLĐ Về việc tổ chức Lớp hạt nhân văn hóa cơ sở21/03/2016 Về việc tổ chức Lớp hạt nhân văn hóa cơ sở
Mẫu phiếu đánh giá phân loại CBCCVC theo ND56 của Chính phủ năm 201502/12/2015Mẫu phiếu đánh giá phân loại CBCCVC theo ND56 của Chính phủ năm 2015
Số:19/HD-LĐLĐ (Hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930-20/10/2015) và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2015 )01/10/2015

Hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930-20/10/2015) và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2015 
Xin ý kiến về hướng dẫn khen thưởng năm 201424/10/2014Xin ý kiến về hướng dẫn khen thưởng năm 2014
Số: 80/BC-LĐLĐ (Tổng kết hoạt động Câu Lạc bộ Nữ công năm 2014)17/10/2014

Tổng kết hoạt động Câu Lạc bộ Nữ công năm 2014

Số: 494/LĐLĐ (Đăng ký mua Thẻ đoàn viên Công đoàn)28/08/2013Đăng ký mua Thẻ đoàn viên Công đoàn