Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 06/ UBKT “V/v Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra,Giám sát của Công đoàn năm 2019”23/10/2019“V/v Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra,Giám sát của Công đoàn năm 2019” và hướng dẫn đi kèm
Số: 02/UBKT V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 03/05/2019V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
Số: 11 /UBKT V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 201815/10/2018V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Số: 06/UBKT V/v Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 201815/05/2018V/v Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018
Số: 75/KH-LĐLĐ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 201828/11/2018Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV11/08/2017Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV
Số: 349 /LĐLĐ (V/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các trường ĐH,CĐ trực thuộc LĐLĐ Thành phố)26/07/2016V/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các trường ĐH,CĐ trực thuộc LĐLĐ Thành phố
Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành kỳ họp thứ 16 (Báo cáo UBKT)19/06/2017Tài liệu phục vụ họp Ban chấp hành kỳ họp thứ 16 (Báo cáo UBKT)
Số: 03/UBKT (Mẫu biểu báo cáo UBKT 6 tháng gửi đơn vị)05/05/2017Mẫu biểu báo cáo UBKT 6 tháng gửi đơn vị
Số: 03/UBKT (Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017)05/05/2017 
123