Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 10/LĐLĐ V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS năm 202007/01/2020V/v đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020
Số: 757/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, kế hoạch năm 202012/12/2019V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, kế hoạch năm 2020
Số: 692/LĐLĐ V/v Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn năm 201904/12/2019V/v Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn năm 2019
Số: 683/LĐLĐ V/v báo cáo lao động thu nhập năm 201929/11/2019V/v báo cáo lao động thu nhập năm 2019
Số: 682/LĐLĐ V/v đánh giá, phân loại CBCC, viên chức, người lao động năm 201929/11/2019V/v đánh giá, phân loại CBCC, viên chức, người lao động năm 2019
Báo cáo gấp theo Công văn số 569/LĐLĐ (báo cáo kết quả thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội và tham dự Hội thảo của Tổng LĐLĐ Việt Nam)08/10/2019Công văn số 569/LĐLĐ (báo cáo kết quả thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội và tham dự Hội thảo của Tổng LĐLĐ Việt Nam)
Số: 562/LĐLĐ V/v đăng ký nhu cầu cử cán bộ đi học lớp CCLL chính trị và lớp Hoàn chỉnh kiến thức...07/10/2019V/v đăng ký nhu cầu cử cán bộ đi học lớp CCLL chính trị và lớp Hoàn chỉnh kiến thức...
Số: 326/TB-LĐLĐ Thông báo tài khoản giao dịch tại Kho bạc và Ngân hàng27/09/2019Thông báo tài khoản giao dịch tại Kho bạc và Ngân hàng
Số: 532/LĐLĐ V/v rà soát tình hình sử dụng lao động hợp đồng23/09/2019V/v rà soát tình hình sử dụng lao động hợp đồng
Số: 150/TB-TLĐ Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam 22/08/2019Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam
12345678910...