• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20-12-2022

Ghi chú: Các đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở cần file gốc chỉnh sửa được đề nghị liên hệ đồng chí Hiếu - Cán bộ Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Điện thoại: 096 7779118) để được hỗ trợ.

Tải file đính kèm
1) : FileVB/TRANG TRI TET SUM VAY NAM 2023.jpg