• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04-10-2022

Tải file đính kèm
1) : FileVB/QĐ 649.2022.pdf