Công nhân, lao động có được bồi thường khi bị cắt giảm nhân sự cuối năm?

Ngày đăng: 22/12/2022

Dịp cuối năm, nhiều công ty chịu tác động giảm đơn hàng đã cắt giảm lao động. Vậy trong trường hợp nào công nhân, lao động được bồi thường?

Doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, nếu cắt giảm nhân sự không đúng quy định, người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường cho người lao động.

Căn cứ Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, doanh nghiệp sẽ phải nhận người lao động trở lại làm việc và bồi thường cho người đó.

Tùy vào việc người lao động có đồng ý trở lại làm việc hay không mà khoản bồi thường khi cắt giảm nhân sự trái luật sẽ là khác nhau:

Trường hợp người lao động đồng ý trở lại làm việc sẽ được trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc; Được trả thêm ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc: Được trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc; Được trả thêm ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; Được trả trợ cấp thôi việc.

Trường hợp doanh nghiệp không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và được người đó đồng ý, người lao động được bồi thường như sau: Được trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc; Được trả thêm ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, người lao động còn được trả trợ cấp thôi việc; Bồi thường ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cắt giảm nhân sự đúng luật thì chỉ có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật cho người lao động như thanh toán tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, tiền phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết cùng các khoản tiền khác mà các bên đã thỏa thuận.

Điều 48 Bộ luật Lao động như sau:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Theo đó, người lao động bị cắt giảm sẽ được trả đủ các khoản tiền lương, các khoản trợ cấp, tiền bồi thường,… trong thời hạn 14 ngày làm việc.

Thời hạn này có thể được kéo dài hơn 14 ngày làm việc nhưng cũng không được vượt quá 30 ngày nếu doanh nghiệp thuộc một trong 4 trường hợp sau: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc gặp lý do kinh tế; Doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Cách tính tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2023

Đề xuất chỉ được rút 8% bảo hiểm xã hội 1 lần: Có nên không?

Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Các tin khác