Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng: 16/09/2022

Chiều nay, 16/9, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan thành phố Hà Nội, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh và Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh. Tham gia hội nghị có hơn 200 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị 

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, hội nghị lần này nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền các văn kiện Hội  nghị Trung ương 5 khóa XIII tới cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Bên cạnh đó, hội nghị còn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ cơ quan.

Trực tiếp truyền đạt tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin toàn diện về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 67-QĐ/TW “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận sau hội nghị này sẽ tiếp tục nghiên cứu và quán triệt cho đảng viên, người lao động. Đồng chí đặc biệt lưu ý đến việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” gắn liền với công tác phát triển đảng viên năm 2022, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng, hoàn thiện hồ sơ kết nạp nhưng không được qua loa, thiếu sót. Về công tác sinh hoạt chi bộ, đồng chí đề nghị các chi, đảng bộ bộ phận quan tâm duy trì sinh hoạt chi bộ thường xuyên, nhất là sinh hoạt chuyên đề cần có nhiều đổi mới, sáng tạo đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi, đảng bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

 

 
Hải Yến
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác