Hơn 300 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII, Nghị quyết Bộ Chính trị

Ngày đăng: 08/08/2022

Chiều 8/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh; đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội và hơn 300 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn Thủ đô, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi, từ đó thực hiện đúng đắn, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động các cấp Công đoàn trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đoàn viên phải coi việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động; xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô phải xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong phát triển Thủ đô và đất nước.

Riêng đối với Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, là sự khích lệ to lớn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên cả nước; là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời đại mới. Do vậy, các cán bộ Công đoàn Thủ đô và đảng viên LĐLĐ Thành phố cần tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ thông tin, kiến thức kết hợp với nghiên cứu tài liệu, thảo luận, liên hệ thực tiễn để áp dụng vào các hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với những nội hàm rất sâu rộng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi, “nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
triển khai nội dung học tập chuyên đề toàn khóa và các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Về Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, đồng chí Đào Tiếng Dũng cho biết, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XIII được ban hành đã khẳng định sự quan tâm, quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng đối với tổ chức Công đoàn; đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai về Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, đồng chí Đào Tiếng Dũng chia sẻ: Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Với tinh thần đó, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ra đời nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Và trong quá trình phát triển mạnh mẽ ấy, cần đến sự đóng góp lớn của đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, với bàn tay, khối óc và tinh thần lao động hăng say.

Quang cảnh hội  nghị

Kết thúc buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Huy Khánh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và kỹ năng của bản thân, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong tình hình mới. Đồng chí cho biết, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai với việc ban hành Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021, đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể đồng thời xác định rõ, nhiệm vụ càng khó, chỉ tiêu càng cao thì các cấp Công đoàn Thủ đô càng quyết tâm thực hiện và nỗ lực hoàn thành.

 
Hải Yến
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác