LĐLĐ huyện Sóc Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

Ngày đăng: 22/07/2022

Chiều 20/7, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012.

Tới dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Đại, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã kịp thời triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn 2012 tới đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động được quan tâm thực hiện, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình đời sống việc làm, thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, đình công tự phát làm ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động.

Trên tinh thần thẳng thắn và nghiêm túc, các đại biểu đã thảo luận, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Công đoàn. Đó là: đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động dù đã có bước cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi, quyền lợi của công nhân, người lao động (về tiền lương, thu nhập, chế độ bảo hiểm,...) ở một số nơi chưa được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác vận động, tập hợp, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn ở một số doanh nghiệp đạt kết quả chưa cao. Hoạt động của tổ chức công đoàn có nơi còn hình thức, nặng về hành chính và chưa phát huy rõ nét vai trò, vị trí của tổ chức mình, một số doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc trong việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, hội nghị đã thống nhất đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn Luật trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất với Chính phủ cần xây dựng cụ thể các quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn như không đóng kinh phí công đoàn; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công đoàn, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn và các văn bản khác có liên quan đến việc khắc con dấu công đoàn đối với CĐCS có dưới 10 đoàn viên.

 
LĐLĐ huyện Sóc Sơn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nghị quyết 49 về tăng lương cơ sở từ 1-7-2018

Các tin khác