Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Ngày đăng: 25/05/2022

Ngày 24.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội đàm trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Giang Quảng Bình – Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.

Thúc đẩy xây dựng Công đoàn và phát triển đoàn viên

Hội đàm được tổ chức nhằm trao đổi về hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động hai nước. Theo đồng chí Giang Quảng Bình, từ năm 2021, dưới sự chỉ đạo kiên quyết của đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình, sự lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch Vương Đông Minh đã mở ra nhiều thành tích quan trọng trong công tác. Trong đó, kiên trì lấy tư tưởng Tập Cận Bình về xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới để chỉ đạo, quán triệt nghiên cứu sâu sắc những bài tham luận của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về giai cấp công nhân và công tác Công đoàn. Thúc đẩy xây dựng Công đoàn và phát triển đoàn viên ở các hình thức việc làm mới, ban hành các văn bản chỉ đạo, tập trung phát triển đoàn viên. Tất cả 12 công ty hàng đầu trong 4 ngành công nghiệp chính bao gồm SF Express và JD.com đã thành lập Công đoàn, triển khai thí điểm gia nhập Công đoàn bằng hình thức qua mạng cho lái xe tải. Toàn quốc đã phát triển được hơn 3,5 triệu đoàn viên ở những lĩnh vực việc làm mới này. Đưa công tác bảo vệ quyền lợi cho người lao động lên vị trí quan trọng, 5.498.700 đoàn viên được nhận thẻ gia đình khó khăn để nhận trợ cấp thoát nghèo đúng hạn; mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng bảo vệ quyền lợi người lao động, đến nay đã lập được 86.000 trạm phục vụ cho lao động ngoài trời, phục vụ được hơn 62 triệu lượt người lao động ngoài trời, các cấp Công đoàn giới thiệu được 7.320.000 việc làm mới, đào tạo kỹ năng việc làm cho 1,53 triệu lượt lao động...

Đồng chí Giang Quảng Bình cũng cho biết tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 5 khoá 17 diễn ra tháng 1.2022, Tổng Công hội Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Một trong số đó là hoàn thành nhiệm vụ cơ bản bảo vệ quyền lợi người lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định việc làm. Đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích của người lao động thuộc hình thái làm việc mới, trọng điểm là tài xế xe hàng, tài xế xe công nghệ, nhân viên giao hàng, nhân viên giao đồ ăn... tập trung hành động đưa những người lao động nhóm việc làm này gia nhập Công đoàn...

Khẳng định lãnh đạo của Đảng Cộng sản với tổ chức Công đoàn

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Trần Thanh Hải trao đổi về hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động của Việt Nam. Theo đó, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã có sự trưởng thành và phát triển về mọi mặt; số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, hiện nay có khoảng 10,5 triệu đoàn viên trong hơn 126 nghìn công đoàn cơ sở; đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các cấp công đoàn Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động. Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hiện nay nhiều vấn đề mới, lớn đang đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam. Đó là đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến đời sống, sản xuất, thu nhập của công nhân lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động công đoàn. Toàn cầu hóa và liên kết, hội nhập đang là xu thế chung. Việc phê chuẩn, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dẫn đến nhiều thay đổi. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của khoa học công nghệ, các biện pháp nhằm khắc phục tác động của biến đổi khí hậu tạo ra những việc làm mới, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới phương thức và địa bàn hoạt động để thích ứng với những thay đổi vô cùng nhanh chóng này.

Trước thực tế, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 12.6.2021, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt Công đoàn Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chủ đề năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và tập trung triển khai các công việc để tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 vào năm sau…

Tại Hội đàm, hai bên còn trao đổi về những vấn đề như hoạt động Công đoàn khi tham gia các hiệp định thương mại, trong đó có việc xuất hiện tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động Công đoàn trong tình hình mới… Hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai bên; quan tâm duy trì và hỗ trợ thiết lập quan hệ giữa công đoàn các địa phương, công đoàn ngành của hai nước nhất là giữa công đoàn các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức về  công tác đào tạo cán bộ công đoàn, phương pháp hoạt động công đoàn... theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có phát triển đoàn viên tại các tập đoàn kinh tế, thí điểm phát triển đoàn viên ở các ngành nghề mới như lái xe công nghệ, nhân viên giao hàng, lái xe tải...

Tại Hội đàm, hai bên cùng thống nhất, với vai trò là hai tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động hai nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc cần nỗ lực đóng góp cho việc nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần tạo nền tảng dân ý nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Các tin khác