Ký kết Quy chế phối hợp công tác với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng: 11/05/2022

Chiều 10/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Dự Lễ ký kết, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy.

Về phía quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình; Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm; Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ; Bùi Thị Thu Hiền - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa; Lê Minh Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội; Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ.

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện ủy: Ba Đình, Tây Hồ, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ứng Hòa và Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy các Khu công nghiệp và
chế xuất Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.

Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Thường trực LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh đã trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Dự thảo Quy chế, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các đơn vị phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công tác tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, người lao động. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở thống nhất, đồng thuận, chủ động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi địa phương, đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố trong việc xây dựng Quy chế phối hợp; bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trong Quy chế phối hợp và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp.

Cấp ủy các địa phương, đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện, chú trọng vào công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao Quy chế phối hợp

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá: Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là giải pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”. “Quy chế phối hợp đã khá bao quát các vấn đề cốt yếu, cho phép hình thành một mặt trận sâu rộng, chủ động trợ lực cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới” – đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đánh giá cao các nội dung trong Quy chế phối hợp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khái quát 3 vấn đề mà Quy chế đã hướng tới. Thứ nhất, đảm bảo giữ vững quyền đại diện cho người lao động ở CĐCS. Thứ hai, lãnh đạo hoạt động công đoàn tập trung, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể người lao động đặt trong các mối quan hệ xã hội về quan hệ lao động và chủ trương của thành phố về nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thứ ba, nâng cao chất lượng đoàn viên cần được xem là mục tiêu mang tính chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận
sự chủ động, trách nhiệm của LĐLĐ thành phố Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm đến tổ chức Công đoàn Thủ đô – nơi tập hợp hơn 2 triệu công nhân lao động; luôn đặt tổ chức Công đoàn Thủ đô ở vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Thành phố. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng. Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tại hội nghị này, đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm và cầu thị của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong việc xây dựng Quy chế phối hợp với cấp ủy các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc Thành ủy đặc biệt quan tâm đến hoạt động công đoàn và cán bộ công đoàn ở địa phương, nhất là việc phát triển tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, xây dựng lực lượng cán bộ Công đoàn nòng cốt, tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chú trọng đến công tác xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, vì đây là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn. Trước mắt, cần cụ thể hóa các điều khoản trong quy chế để triển khai tới các cấp ủy cơ sở và công đoàn cơ sở; quan tâm, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn tại các khu nhà trọ, nhất là những lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường khẳng định LĐLĐ thành phố Hà Nội trân trọng tiếp thu và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội trong quá trình thực hiện. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, LĐLĐ thành phố tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các điều khoản trong Quy chế phối hợp – coi đây là tiền đề phối hợp ban đầu nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới.

Tại Lễ ký kết, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện ủy: Ba Đình, Tây Hồ, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ứng Hòa và Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác