Tổng LĐLĐ ký kết quy chế phối hợp nhà đầu tư tại các dự án nhà ở cho CNLĐ

Ngày đăng: 15/01/2022

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các nhà đầu tư tại một số Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn.

Ông Lê Văn Nghĩa - Quyền Trưởng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn cho biết: “Nhằm huy động nguồn lực ngân sách Nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nguồn lực của tổ chức Công đoàn cùng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị, công trình thương mại, dịch vụ, văn hóa thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông báo mời nhà đầu tư phối hợp với Tổng Liên đoàn tại 22 dự án đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, chấp thuận đất đai. Tổ đánh giá hồ sơ do Tổng Liên đoàn thành lập đã tổ chức đánh giá xác định được 8 nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí nêu tại hồ sơ mời đầu tư tại 15 Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn".Tham dự lễ ký kết có các nhà đầu tư và lãnh đạo LĐLĐ 23 tỉnh, thành phố có thiết chế Công đoàn đang triển khai.

Hiện nay, Tổng Liên đoàn đã có thông báo mời nhà đầu tư phối hợp tại 8 địa phương: Hải Phòng, Phú Thọ, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị. Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn đã tiếp nhận hồ sơ tham gia của 10 nhà đầu tư. Dự kiến đến 20/1/2022, Tổ đánh giá hồ sơ sẽ có báo cáo kết quả đánh giá và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt.Cụ thể: Tổng công ty Viglacera - CTCP (thiết chế Công đoàn tại Bắc Ninh, Bắc Giang); Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (thiết chế Công đoàn tại Khánh Hòa, Hưng Yên, Nam Định); Công ty CP Xây dựng và thương mại UNICO (thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai, Trà Vinh); Liên danh Công ty CP ARITA, Công ty PV Land (thiết chế Công đoàn tại Nghệ An, Hà Nam, Tiền Giang); Công ty CP Licogi 13 (thiết chế Công đoàn tại Ninh Bình); Công ty CP Đầu tư xây dựng và cơ điện IEC (thiết chế Công đoàn tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc); Công ty CP Lam Sơn, Thái Bình (thiết chế Công đoàn tại Thái Bình); Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh (thiết chế Công đoàn tại Thừa Thiên - Huế).

Về công tác đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế Công đoàn và đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao: Ngay sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư dự án nhà ở thuộc quy hoạch thiết chế Công đoàn trên cơ sở hỗ trợ của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn để UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án nhà ở trong quý II/2022.Trên cơ sở kết quả đánh giá của Tổ đánh giá hồ sơ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông báo kết quả đến các nhà đầu tư; đề nghị phối hợp triển khai các công việc có liên quan đến dự án. Trong năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhà đầu tư sẽ phối hợp: Tập trung lập, điều chỉnh quy hoạch trình phê duyệt tại các dự án Nghệ An, Quảng Ninh, Bình Định, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Nam Định, Cần Thơ, Bắc Ninh xong trong quý I/2022.

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tập trung công tác chuẩn bị dự án đầu tư tại các dự án thiết chế văn hóa thể thao, tổ chức khởi công thi công các dự án vào quý III, IV/2022.

Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở, sớm tổ chức triển khai thi công đồng thời với thời gian thi công dự án thiết chế văn hóa, thể thao của Tổng Liên đoàn.

Về công tác lựa chọn nhà đầu tư phối hợp với Tổng Liên đoàn: Hoàn thiện kết quả đánh giá hồ sơ nhà đầu tư tại 08 địa phương: Hải Phòng, Phú Thọ, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Các nhà đầu tư phối hợp với Tổng Liên đoàn là các đơn vị có tiềm lực và kinh nghiệm tốt về quản trị rủi ro. Do đó, Tổng Liên đoàn xác định ký kết quy chế phối hợp để cùng thực hiện thành công Đề án đã được Chính phủ phê duyệt”.Đại diện nhà đầu tư, ông Trần Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera tin tưởng ở khả năng khai thác của thiết chế Công đoàn, nhất là về nhà ở dành cho công nhân, lao động. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất mong muốn Tổng Liên đoàn tiếp tục chia sẻ trong việc giải quyết vướng mắc về thủ tục, hỗ trợ kết nối với các địa phương nơi có thiết chế Công đoàn với tư cách nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị các nhà đầu tư được Tổng Liên đoàn xem xét, lựa chọn quyết tâm đồng hành với tổ chức Công đoàn thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân tại các địa phương. LĐLĐ các tỉnh, thành phố xác định rõ trách nhiệm là đầu mối tại địa phương, hỗ trợ Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, làm việc với các ban, ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn và chính quyền địa phương phân công.

 
Theo Cuocsongantoan.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

Các tin khác