Tạo niềm tin, tăng động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày đăng: 14/01/2022

Chiều 14.1, LĐLĐ Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thế Cương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 05/CTPH-LĐLĐ-GDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết: thời gian qua, hai bên đã phối hợp chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động Thủ đô. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; các chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo, của các nhà trường đến hơn 839.713 lượt đoàn viên, người lao động tham dự với tổng số 10.280 cuộc. Có trên 95% đoàn viên Công đoàn, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; 100% các nhà trường có sáng kiến kinh nghiệm và tổ chức chấm, xếp loại.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với học sinh, đã có 90.186/106.312 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu, ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập, ước tính giá trị làm lợi 196,361 tỉ đồng; số sản phẩm thực hiện thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học là 33.041 sản phẩm; nhiều sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện, thị xã xét và biểu dương khen thưởng. Cũng trong giai đoạn 2017-2021, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp học với 17.216 cuộc. Riêng năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng" lần thứ VI từ cơ sở đến các cụm thi đua cấp huyện và thành phố, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên tham gia.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương
trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 10 tập thể được khen thưởng

Đặc biệt trong 2 năm học gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, với những khó khăn chưa từng có tiền lệ, ngành GD&ĐT Thủ đô đã triển khai dạy - học trực tuyến cho tất cả các cấp học với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, hoạt động Công đoàn đã linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của ngành GD&ĐT, hoàn thành sứ mệnh “trồng người” trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời chỉ đạo hoạt động của 02 bên phù hợp với tình hình thực tiễn, hàng năm, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện chương trình phối hợp và đề ra nhiệm vụ cụ thể trong năm học tiếp theo. Đồng thời Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các LĐLĐ cùng với Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp. Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với ngành GD&ĐT Thủ đô ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, khẳng định sự đúng đắn và kịp thời trong công tác phối hợp giữa 02 ngành trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố
Nguyễn Chính Hữu trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 5 cá nhân được khen thưởng

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 05 năm qua, hai cơ quan tiếp tục xác định những trọng tâm và ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường khẳng định: Những thành tích trên đã tạo được niềm tin với đoàn viên Công đoàn, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Ngành; đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; cũng như sớm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với ngành giáo dục trong công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Trong đó, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động khi có yêu cầu; Phối hợp xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với những trường hợp có liên quan thuộc trách nhiệm của hai ngành.

Tại Hội nghị, bên cạnh đánh giá cao kết quả mà 02 ngành đã đạt được trong giai đoạn 2017 – 2021, nhấn mạnh vào việc tích cực làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mỗi bên trong công tác phối hợp trong giai đoạn 2022-2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhận định: cùng với nhiều thuận lợi, thời cơ sẽ có những khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền càng phải chặt chẽ, hiệu quả hơn. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhà giáo để có những giải pháp giải quyết từ cơ sở nhằm xây dựng nhà trường thành khối đoàn kết nội bộ, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện. Ngoài ra, vấn đề cốt lõi để đạt được thành công chính là việc các đơn vị cần làm tốt hơn công tác chăm lo cho nhà giáo, người lao động, đặc biệt là những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, nhà giáo diện chính sách; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề; quan tâm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo.

Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác phối hợp giai đoạn 2017 – 2021, tại Hội nghị, LĐLĐ thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 10 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

 

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác