Hà Nội đã dành hơn 6.680 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Ngày đăng: 10/01/2022

Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã có 5, 392 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền mặt và cho vay với tổng kinh phí 6.684,4 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, thành phố Hà Nội có trên 5,392 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... được tiếp cận, thụ hưởng nguồn hỗ trợ an sinh xã hội theo các chính sách của trung ương và đặc thù của Thành phố. Tổng kinh phí đã quyết định hỗ trợ là trên 6.684 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách là hơn 6.270 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa là 414,2 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 5,366 triệu lượt đối tượng với kinh phí 6.634 tỷ đồng.

Về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, toàn Thành phố đã có 2,14 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 đã tiếp cận, thụ hưởng với kinh phí hơn 1.864 tỷ đồng.

Các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đến với 294.552 đối tượng với kinh phí 309,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 162.529 người dân khó khăn với số tiền 82,98 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà chung sức hỗ trợ cho gần 1,111 triệu lượt người, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 331,2 tỷ đồng.Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã đến với hơn 1,681 triệu người với tổng kinh phí hơn 4.094 tỷ đồng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ đến với người dân, người lao động, hộ kinh doanh thuộc đối tượng thụ hưởng, nhằm giúp hỗ trợ các đối tượng khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Các tin khác