Hà Nội kết nạp hơn 10.000 đảng viên mới trong năm 2021

Ngày đăng: 05/01/2022

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 10.027 so với chỉ tiêu kế hoạch (9.744 đảng viên), đạt 102,9%, tăng 12,9% so với năm 2020.

Kết quả này cũng cao hơn chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên cũng là mối quan tâm hàng đầu của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc trên tinh thần chỉ đạo chung là không vì số lượng mà kết nạp đảng viên không đủ tiêu chuẩn.

Trong năm, Thành ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án “Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ thành phố”; triển khai xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới trong Đảng bộ thành phố Hà Nội” và đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

 
Theo Hà Nội mới
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Các tin khác