Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Ngày đăng: 04/01/2022

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 5461/QĐ-UBND ngày 30-12-2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác của thành phố năm 2022.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị khối chính quyền, về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của các sở, cơ quan tương đương sở là 84.249 lượt học viên, với 1.494 lớp (đã bao gồm các lớp bồi dưỡng cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý). Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố là 2.161 lượt học viên, với 68 lớp. Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của các quận, huyện, thị xã là 123.359 lượt học viên, với 852 lớp.

Về chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của trung ương và thành phố Hà Nội, số học viên là 72.715 lượt, với 1.391 lớp.

Đối với các đơn vị khối Đảng, đoàn thể bao gồm: Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; các quận, huyện, thị ủy, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác được thực hiện theo thông báo số 570-TB/TU ngày 23-11-2021 của Thành ủy Hà Nội.

Đối với đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán chức, viên chức; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố…

 
Theo Hà Nội mới
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nghị quyết 49 về tăng lương cơ sở từ 1-7-2018

Các tin khác