Kinh nghiệm hay trong công tác phát triển đoàn viên

Ngày đăng: 28/12/2021

Từ thực tiễn vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại đơn vị, nhiều Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chia sẻ những kinh nghiệm hay để triển khai hiệu quả công tác này.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã họp và thống nhất chỉ tiêu cho các đồng chí trong Thường trực và cơ quan LĐLĐ huyện.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Đông Anh ban hành kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 01/01/2021 về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời kiện toàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tham mưu với Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tổ chức hội nghị làm việc với Bí thư Đảng ủy một số xã có doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có tổ chức Đảng, nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn để giao nhiệm vụ.

Kinh nghiệm hay trong công tác phát triển đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Đông Anh gặp gỡ, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã ban hành công văn gửi Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị gặp gỡ Giám đốc các doanh nghiệp và đại diện người lao động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tuyên truyền về chủ trương, đường lối, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Công đoàn và quyền lợi của đoàn viên, người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn; trực tiếp giải thích những băn khoăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại đơn vị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung thực hiện như: Triển khai tài liệu tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn tới các đơn vị doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn; rà soát lên danh sách các đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng nghiêm túc trong việc đóng kinh phí Công đoàn để phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường có doanh nghiệp cùng tham gia vận động doanh nghiệp; đề nghị UBND quận chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận rà soát các Chi bộ chưa có tổ chức Công đoàn để vận động thành lập.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu Thường trực Quận ủy và Thường trực LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2021- 2025” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn, các phường và Đảng ủy khối doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về thực trạng chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tác động cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước đối với hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đặc biệt, trước những tác động của dịch Covid-19, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung và LĐLĐ huyện nói riêng đã triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, thành lập “Tổ An toàn Covid-19” để đồng hành cùng doanh nghiệp bảo vệ sức khỏe người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định quan hệ lao động. Thông qua đó đã lan tỏa hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.Tại Phúc Thọ, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, LĐLĐ đã thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội của huyện để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Từ đó, kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích những lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi tham gia tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS tại đơn vị. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia nhập, thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

So với chỉ tiêu LĐLĐ thành phố Hà Nội giao, năm 2021, LĐLĐ huyện Đông Anh đã phát triển được 614/450 đoàn viên (đạt 136,4%), thành lập được 19/15 CĐCS (đạt 126,7%) và giới thiệu 331/327 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 101,2%); LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã thành lập được 25/25 CĐCS (đạt 100%) trong đó 15/25 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, phát triển 2.352/1.330 đoàn viên (đạt 177%); LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã thành lập mới 8/3 Công đoàn cơ sở (đạt 266,66%), phát triển 410/130 đoàn viên (đạt 315,38%), trong đó có 7 CĐCS khối doanh nghiệp có trên 25 đoàn viên đạt 700% chỉ tiêu.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác