Các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02

Ngày đăng: 24/12/2021

Ngày 24.12, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề nghị các Công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị tại đơn vị, cơ sở, đưa Nghị quyết vào chương trình kế hoạch của năm 2022.

Trước đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; thông tin, giải đáp về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) qua hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW với mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng chia sẻ các vấn đề về nghĩa vụ, giải pháp trong Nghị quyết. Trong đó có cần phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở; cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn…

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã tổ chức thông tin, giải đáp về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Theo Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, để đạt đươc mục tiêu sửa đổi Luật Dầu khí mang tính căn cơ, giúp tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho ngành Dầu khí phát triển giai đoạn tiếp theo, thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2045, rất cần các ý kiến đóng góp thiết thực, khách quan trên cơ sở hoạt động thực tiễn của các đơn vị, với khát vọng để có một Luật Dầu khí mới phản ảnh đầy đủ những thay đổi trong hoạt động dầu khí trong thời gian qua.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tăng cường thực thi quyền công đoàn của NLĐ

Tổ chức “Tết sum vầy” tại các công đoàn cơ sở

Các tin khác