Đông Anh: Kiểm tra, bình xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 22/12/2021

Để có căn cứ công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021”, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tổ chức kiểm tra, bình xét, đánh giá, đề nghị công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh, các ban ngành đoàn thể, nhất là các cấp công đoàn trên địa bàn chú trọng triển khai và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đông Anh được chủ động kiểm tra, bình xét, đánh giá và trình danh sách đề nghị công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" và "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2021. Theo đó, có 151 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đầu năm đã chủ động, tích cực tham gia đăng ký danh hiệu: “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021. Trong đó bình xét đề nghị công nhận 33 “cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa” lần II cấp thành phố và kiểm tra bình xét đề nghị công nhận 33 “cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa” lần đầu, cấp huyện với 13 cơ quan, 14 đơn vị và 06 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu.

Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp công đoàn, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa” tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đồng thời đã góp phần nâng cao đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 
LĐLĐ huyện Đông Anh
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác