Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công tác nữ công quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng: 13/12/2021

Vượt qua khó khăn, hoạt động công tác nữ công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021 vẫn có nhiều điểm sáng tích cực.

Hiện nay, tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ở các công đoàn trực thuộc LĐLĐ Quận có 5649 nữ đoàn viên trong tổng số 10.075 đoàn viên CNVCLĐ là nữ  sinh hoạt tại 251 CĐCS. Trong 2 năm vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ LĐLĐ Quận, Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp, các hoạt động công tác nữ công ngày càng được khẳng định, đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động và trẻ em.

Công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác vận động nữ CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trong Quận thường xuyên tập trung vào việc tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ… Tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan về Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, dân số, sức khỏe sinh sản, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tuyên truyền về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới, kỹ năng đại diện của Ban Nữ công CĐCS trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em; Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của giới, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Đặc biệt công đoàn các cấp thường xuyên tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Xác định quan tâm, củng cố tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công Công đoàn các cấp sẽ góp phần tham mưu có hiệu quả cho Ban Chấp hành Công đoàn về công tác vận động lao động nữ. Trong những năm qua, LĐLĐ Quận luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ công các cấp.  Hầu hết các trưởng ban nữ công và các ủy viên ban chấp hành phụ trách nữ công đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn và công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khi được phân công nhiệm vụ.

Ban nữ công các cấp luôn đổi mới nội dung, hình thức tập hợp nữ đoàn viên, tổ chức các các hoạt động về giới, thu hút đông đảo đoàn viên, lao động nữ tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: tổ chức các hoạt động gặp mặt tọa đàm, sinh nhật theo quý, vay vốn để làm ăn kinh tế, giảm nghèo...…

Công tác bảo vệ và chăm lo cho lao động nữ được LĐLĐ Quận triển khai thường xuyên.  Ban Nữ công quần chúng trong các CĐCS cũng luôn chủ động tham mưu với Ban Chấp hành những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ; vấn đề đặc thù về giới trong quan hệ lao động ở cơ sở; vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Đặc biệt, phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ từ đó chủ động tham mưu với Ban chấp hành công đoàn tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động cũng như đề xuất với lãnh đạo đơn vị nhằm đưa các chính sách cho lao động nữ có lợi hơn quy định của pháp luật vào trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho lao động nữ, đặc biệt lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Quận cũng triển khai xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, Hội LHPN quận và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài nhà nước có đông lao động nữ.

Các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ được tăng cường. Đặc biệt, nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)… Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp hoạt động nữ công, vấn đề lao động nữ trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công đoàn, các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới.

Các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là lao động nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm được tăng cường (tính đến 30/10/2021 có 175 lượt công đoàn viên được tiếp cận quỹ trợ vốn vay với số tiền Bốn tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng); hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng. Chương trình nuôi con bằng sữa mẹ, vận động người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, tữ sữa mẹ cũng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. 

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ vẫn được duy trì và và phát triển đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Điển hình như phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà“gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... đã thu hút hàng ngàn lượt nữ đoàn viên CNVCLĐ tham gia và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều công trình, sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế đã tạo ra động lực và sức mạnh để hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hướng đến thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận và thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam  28/6, LĐLĐ Quận tổ chức Hội nghị biểu dương  “ Gia đình CNVCLĐ tiểu biểu” năm 2021, 86 gia đình đã được biểu dương và 88 suất  học bổng đã được trao cho các cháu là con của các đồng chí đoàn viên, CNVCLĐ vượt khó vươn lên học giỏi. Nhiều tấm gương tập thể nữ, cá nhân nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được đề nghị xét tặng giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, kỉ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng.

Bằng hoạt động nữ công cụ thể của mình, Ban Nữ công quần chúng các cấp trong công đoàn Quận, đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trở thành địa chỉ tin cậy cho nữ đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

 

 
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác