Hà Nội: Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Ngày đăng: 01/12/2021

Sáng 30-11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ sáu, xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đô thị, đất đai và khai thác khoáng sản

Thông báo về chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách của Thủ đô năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trong đó, hội nghị sẽ nghe các báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố (chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố). Bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố; Báo cáo một số nội dung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố; Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2022-2024) của thành phố.

Hội nghị cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và dự thảo Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề hệ trọng của thành phố

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hội nghị lần thứ sáu sẽ thảo luận, cho ý kiến về 6 nội dung rất quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công của thành phố; 1 dự thảo nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hai dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản và dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng gợi mở 6 vấn đề quan trọng để hội nghị tiến hành nghiên cứu, thảo luận, xem xét trước khi quyết định những vấn đề hệ trọng của thành phố.

Đầu tiên, hội nghị sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2021, 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2022-2024) của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn (2021-2025). Toàn hệ thống chính trị của thành phố đã và đang quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, thành phố đang gánh chịu rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô. “Thực tế này đòi hỏi chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020; Dự thảo nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo hai chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận về dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy; cho ý kiến cụ thể về số lượng, về nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội. Bởi đây là công việc thường xuyên hằng năm của Thành ủy, là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, những nội dung thảo luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận; qua đó, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo, nghị quyết, kết luận để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thông qua.

Theo chương trình hội nghị, trong hôm nay (30-11), các đại biểu sẽ chia thành 4 tổ và thảo luận về các vấn đề theo kế hoạch.

Trong ngày làm việc thứ hai (1-12), 4 đồng chí tổ trưởng sẽ báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ. Tiếp đó, các đồng chí Thường trực Thành ủy sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ.

Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh sẽ phát biểu tiếp thu, giải trình về các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".  

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo hai chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy…

 
Theo Hà Nội mới
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Các tin khác