Kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 2020 (tuần 2 tháng 11, tính đến ngày 12/11/2021)

Ngày đăng: 19/11/2021

 

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Mời dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP khóa XV kỳ họp lần thứ 15 (mở rộng)

Hội nghị giao ban với các LĐLĐ quận, huyện, TX, CĐ, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở về các nội dung của chuyên đề Chính sách pháp luật

Giấy mời dự họp Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Các tin khác