Chi hỗ trợ BHTN ngay cho lao động tạm hoãn, ngừng việc không hưởng lương

Ngày đăng: 14/10/2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đến những đối tượng tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc, thai sản... theo quy định.

Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện ngay tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp:

Người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động và tại thời điểm ngày 30.9.2021.

Người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia Bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan Bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 cũng như trước ngày 1.1.2020.

Ban chỉ đạo yêu cầu phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các Bộ, Ngành (đối với đơn vị thuộc Bộ, Ngành quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Trong những ngày qua, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất.

Kết quả, tính đến hết ngày 13.10, toàn Ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 310.946 người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 87.618 người đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỉ đồng.

 
Theo Laodong.vn
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nghị quyết 49 về tăng lương cơ sở từ 1-7-2018

Các tin khác