Vượt khó phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Ngày đăng: 01/10/2021

Sáng 30.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023; công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Thường vụ LĐLĐ thành phố và Chủ tịch một số công đoàn cấp trên cơ sở.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng Liên đoàn

Hội nghị đã được nghe và thảo luận về Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023; một số nội dung chi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; một số định hướng về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn 9 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn thời gian tới.

Theo đó, về Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt chỉ tiêu: Phấn đấu đến hết 2023, cả nước tăng thêm 1.600.000 đoàn viên; thành lập CĐCS ở 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động. Trong Kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra các giải pháp chủ yếu để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gồm: Tập trung tuyên truyền phát triển đoàn viên; tăng cường công tác chỉ đạo trong toàn hệ thống; tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

Về kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn đã được các cấp Công đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại địa phương và các diễn biến phức tạp của dịch bệnh; tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và các hoạt động Công đoàn chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Việc triển khai các hoạt động Tháng Công nhân trong bối cảnh khó khăn vẫn vượt chỉ tiêu đề ra với điểm nhấn là sự thành công của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, nhất là tổ chức các cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhận định: “Những năm gần đây, chưa khi nào công tác tuyên truyền, vận động lại đòi hỏi cao như thời gian vừa qua; chưa khi nào việc nắm tâm tư nguyện vọng, chia sẻ khó khăn của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động lại lớn như vừa qua; cũng chưa bao giờ tổ chức công đoàn phải đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến công nhân, công đoàn lại nhiều như thời gian qua. Công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn đã thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”; khẳng định vị trí, vai trò của công đoàn với đoàn viên, người lao động và xã hội”. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới tình hình dịch bệnh còn phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, việc làm của người lao động, do đó, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo là ổn định tư tưởng, tâm lý cho người lao động. Muốn vậy thì các cán bộ công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với đoàn viên, người lao động, có giải pháp để tăng sức đề kháng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc nhằm vào tổ chức công đoàn và người lao động…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn, đến 2025 cả nước có 13,5 triệu đoàn viên. Vì vậy, “Từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022 là thời điểm đặc biệt quan trọng, tổ chức công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức. Do đó, trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chúng ta chỉ bàn tiến, không bàn lùi. Vì nếu bàn lùi chúng ta sẽ thiếu động năng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Trung ương Đảng giao cho tổ chức công đoàn”.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ngay sau Hội nghị phải thành lập các Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tổ chức thực hiện việc rà soát, nắm tình hình biến động của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở từng tháng, từng quý, từng năm ngay sau khi điều kiện cho phép; bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách ở công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ kỹ thuật cho công đoàn cấp dưới. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực bổ sung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Ưu tiên bố trí nguồn tài chính đảm bảo chi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố có đông công nhân lao động, nhiều khu công nghiệp tập trung triển khai thí điểm thành lập các trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động hoặc thiết lập mạng lưới văn phòng của công đoàn các khu công nghiệp tại khu công nghiệp, hoặc cụm các khu công nghiệp để trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người lao động gia nhập và thành lập tổ chức công đoàn tại nơi làm việc.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30: Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

Các tin khác