Hướng dẫn quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Ngày đăng: 01/06/2021

Nhằm nâng cao tỉ lệ, chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể được ký kết tại doanh nghiệp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành văn bản số 300/LĐLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn về quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố, sau khi dự thảo các nội dung Thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở họp bàn, thương lượng, thống nhất giữa doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở phải phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện một số nội dung.

Trước hết, Công đoàn phải lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp (bằng hình thức giơ tay) trước khi ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành. Các vấn đề đạt được qua thương lượng tập thể không được trái quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Sau khi Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho người lao động của mình biết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải gửi 01 bản Thỏa ước lao động tập thể đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Nếu quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với Thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của Thỏa ước lao động tập thể.Về thực hiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể, toàn bộ người sử dụng lao động, người lao động trong doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ Thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của Thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể.

Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm Thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng Thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh hướng dẫn quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng hướng dẫn cụ thể về hiệu lực, thời hạn của Thỏa ước lao động tập thể; các trường hợp và cách xử lý khi Thỏa ước lao động tập thể hết hạn; các trường hợp sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; các trường hợp Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng lưu ý các cấp Công đoàn quy định về chi phí thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố Thỏa ước lao động tập thể do phía người sử dụng lao động chi trả.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để hỗ trợ Công đoàn cơ sở đề nghị người sử dụng lao động sớm thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Cùng với văn bản hướng dẫn, để tạo thuận lợi cho các cấp Công đoàn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố đã gửi kèm một số mẫu văn bản, thủ tục liên quan đến thực hiện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

 
Theo Laodongthudo
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017 Những điểm sáng vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp

Các tin khác