Đại hội X LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Ngày đăng: 13/03/2018

Ngày 8-3, Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ và 297 đại biểu đại diện cho trên 203.000 công nhân, viên chức – lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh đến dự.

Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Nhiên cho biết: Nhiệm kỳ qua, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với phương châm hướng về cơ sở, hoạt động công đoàn đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn tích cực tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ phát triển mới 36.059 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh là 98.096 đoàn viên (đạt 140,60% so nghị quyết) và đạt 101,55% chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối trung gian.

Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa trên 1.000 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 33 nhà “Mái ấm công đoàn” tập thể giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng biên giới có nơi ổn định, yên tâm công tác, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp cùng cất mới, sửa chữa gần 300 căn nhà cho người lao động.

Nhiều phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị – xã hội của tỉnh. 5 năm qua, đã có hơn 25.900 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, 52 đề tài cấp tỉnh, 284 đề tài cấp cơ sở, 47 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, có giá trị làm lợi trên 1.500 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp công đoàn và CNVCLĐ tỉnh nhà đã đạt được trong những năm qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm trọng tâm, các cấp công đoàn cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển toàn diện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng và tác phong công nghiệp cho người lao động, công đoàn, nghiệp đoàn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để góp phần thực hiện thắng lợi phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” của đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã gợi mở các đại biểu cùng trao đổi thêm một số vấn đề:

Một là, chủ động, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là nhiệm vụ cấp thiết của các cấp CĐ. Kết quả quan trọng, bước đầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội và nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động CĐ. 5 năm tới, cũng là thời kỳ VN tham gia tích cực các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tổ chức và hoạt động của CĐ tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng phong phú, phức tạp; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ ngày càng cao.

Nhiều thách thức đang chờ, trong đó có thách thức chưa từng có đối với CĐVN với LĐLĐ tỉnh An Giang, tuy cơ cấu CĐ khu vực Nhà nước vẫn là chủ yếu, nhưng khu vực ngoài Nhà nước đã chiếm 40% về CĐCS, hơn 38% về đoàn viên. Vì vậy, nếu các chỉ tiêu Đại hội X được thực hiện tốt, đến cuối nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức sẽ thay đổi cơ bản, CĐ khu vực ngoài Nhà nước trở thành chủ yếu. Do vậy, ngay từ bây giờ, từng cán bộ CĐ cần nhận thức đầy đủ, đúng mức xu hướng vận động này, xác định các yêu cầu mới, thể hiện quyết tâm cao, tinh thần tiến công và chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy lợi thế thành viên trong hệ thống chính trị; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho NLĐ để xây dựng vững chắc niềm tin của đông đảo đoàn viên, NLĐ; củng cố, không ngừng mở rộng tổ chức CĐ, đảm bảo tập hợp đông đảo nhất ĐV vào CĐ Việt Nam.

Chính vì thế, đại hội cần xem xét toàn diện chỉ tiêu thành lập CĐCS ở 50% DN có 10 lao động đến dưới 25 lao động. Chỉ tiêu này cho thấy đánh giá đúng đắn về sự phát triển DN nhỏ và siêu nhỏ, nhưng mô hình tổ chức CĐ sao cho hiệu quả cao nhất đối với đoàn viên? Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải cho rằng chỉ đặt ra mục tiêu nghiên cứu, thí điểm các mô hình tổ chức CĐ đối với DN dưới 25 lao động. BCH mới có trách nhiệm hiện thực hóa mục tiêu này. Sự thành công của LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ có đóng góp quan trọng đối với tổ chức CĐ, bởi vì đây cũng chính là một trong những vấn đề lớn trong Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN.

Mặt khác, phải phát huy vai trò của tổ chức CĐ tham gia phát triển KTXH nhanh và bền vững. CĐ cần đề cao tinh thần đồng tâm, hơn 103 nghìn NLĐ là một khối thống nhất phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên con đường phát triển ấy, tổ chức CĐ có trách nhiệm làm cho mỗi NLĐ tìm thấy sự tự hào về những đóng góp cho cơ quan, đơn vị, DN, cho xã hội. CĐ phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước sát hợp từng đối tượng, lĩnh vực; làm tốt công tác phát hiện và tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Vùng đất An Giang đã sản sinh người con ưu tú Tôn Đức Thắng - niềm tự hào của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Năm nay kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cũng là năm mở đầu của một giai đoạn mới của tổ chức CĐ, LĐLĐ tỉnh cần cân nhắc về việc xây dựng một giải thưởng như là động lực tinh thần mạnh mẽ của lực lượng lao động trong quá trình rèn luyện, trưởng thành và cống hiến vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, An Giang cần khẩn trương nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ CĐ: Bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm. Muốn vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được đổi mới để cán bộ CĐ vừa kế thừa, gần gũi, thấu hiểu vừa biết ứng dụng công nghệ để hành động vì NLĐ.

 
Theo Lao động
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Đại hội X LĐLĐ tỉnh An Giang: Nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

“Tết sum vầy năm 2018” sớm nhất miền Tây

Cùng nhắn tin TSV gửi 1407 ủng hộ chương trình “Tết sum vầy”

Các tin khác