Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Ngày đăng: 29/12/2017

Vừa qua, LĐLĐ huyện Ba Vì đã tham mưu Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ba Vì tiến hành kiểm tra, xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 tại 05 cơ quan, đơn vị, trong đó, 03 cơ quan, đơn vị kiểm tra, công nhận lần đầu và 02 cơ quan, đơn vị kiểm tra, công nhận giữ vững.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe Ban chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy Chi bộ 05 cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, chuyên môn của cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị.

Các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị kiểm tra được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công tại đơn vị mình như: Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất; thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông theo quy định; Công khai các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy và học, công tác tuyển chọn học sinh đầu vào, xét tốt nghiệp, lưu trữ, cấp phát bằng, giấy chứng nhận, hồ sơ, học bạ, trao đổi thông tin; đặt báo cho giáo viên và học sinh để cung cấp các thông tin kịp thời; bố trí hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật hợp lý với nhiều đầu sách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ học sinh và tuyên truyền chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa như: sân thể thao, các phòng tập văn nghệ, các dụng cụ thể dục thể thao và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đeo thẻ công chức, dự chào cờ đầu tuần theo quy định, trang phục gọn gàng; thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự; không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị hút thuốc lá tại công sở và uống rượu bia trong giờ làm việc, không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách pháp luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức sinh con thứ 3; cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đều đạt gia đình văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp, ngành, địa phương phát động.

Tại các cơ quan, đơn vị đều xây dựng nội quy, quy chế làm việc của đơn vị mình, thực hiện sinh hoạt theo quy định, có sổ ghi chép các cuộc họp; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai theo quy định, mở các loại sổ sách theo quy định để quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; cán bộ, công chức, viên chức tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Môi trường làm việc, khuôn viên công sở được cải thiện theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn, có nhiều cây xanh, bồn hoa và được chăm sóc tốt, vệ sinh sạch sẽ, khuôn viên công sở bài trí khoa học, đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy tạo lực lượng nòng cốt tại đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy; bố trí hệ thống phòng cháy, chữa cháy đầy đủ theo quy định; phối hợp tốt với lực lượng an ninh địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn văn hóa.

 
Bùi Thị Hải
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác