Chi tiết hỏi đáp

“Lương tháng 13 dưới 2 triệu đồng thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?”

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Mặc dù lương tháng 13 không được pháp luật quy định cụ thể nhưng nếu đã được các bên thỏa thuận trong các văn bản có giá trị pháp lý như: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể… thì nội dung này bắt buộc phải thực hiện.

Có thể thấy, đây là khoản tiền xuất phát từ công việc có trả lương, do đó, nó được xem là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

Về việc có yêu cầu đóng thuế thu nhập cá nhân đối với lương tháng 13 hay không, điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành nêu rõ: “tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công” là thu nhập chịu thuế.

Vì vậy, người lao động hưởng lương tháng 13 sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập tính thuế (thu nhập cao).