Chi tiết hỏi đáp

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhận được câu hỏi của bạn Trần Thị Tuyết Nhung, số điện thoại: 0367.679.890, email: nhungtran92st@gmail.com với nội dung về lao động nữ

“Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp may mặc với hơn 2.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 80%. Trong quá trình thực hiện chế độ cho người lao động công ty thấy có còn 1 số nội dung chưa có thông tư hướng dẫn rõ ràng nên xin được hỏi ý kiến của Tổng LĐLĐVN liên quan đến các điều luật dưới đây:

1. Khoản 2 điều 137: Vì điều kiện công ty không thể bố trí được công việc nhẹ hơn, an toàn hơn mà cho lao động nữ giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày thì tiền lương của 1 giờ giảm này là tiền lương theo sản phẩm hay tiền lương theo hợp đồng lao động? Trường hợp người lao động nữ không có nhu cầu nghỉ giảm 01 giờ, có đơn xin đi làm nếu được doanh nghiệp đồng ý thì có được không? Thời gian này có được coi là thời gian làm thêm không? Và nếu đi làm phải chi trả như thế nào?

 2. Theo khoản 2 và khoản 4 - Điều 137 này thì lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 02h/ngày hay là 1h/ngày? Rất mong sớm nhận được tư vấn của Tổng LĐLĐVN để công ty có cơ sở áp dụng đúng quy định của pháp luật về chế độ cho người lao động”.

Trân trọng cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam. Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

        “2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm công việc thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và các quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi”.

Một điểm đáng lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 là bảo đảm quyền việc làm, quyền lao động của lao động nữ thay vì quy định hạn chế như trong Bộ luật Lao động năm 2012. Theo đó, Luật trao quyền cho lao động nữ quyết định làm hoặc không làm các công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con nhỏ trên cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin và bảo đảm một số điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.

Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động  thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Do đó, vấn đề bạn hỏi đã được quy định tại Khoản 4 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, như sau:

“4. Nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi:

a) Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

b) Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ”.

2. Căn cứ khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

        “4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”.

Như vậy, căn cứ khoản 2 và khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 thì lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm công việc thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Lao động được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày và trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc.