Chi tiết hỏi đáp

Nguyễn Đức An (tỉnh Lâm Đồng) hỏi: "Tôi đã chấm dứt đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào tháng 7-2020 nhưng chưa lĩnh trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Xin hỏi đến tháng 7-2021, nếu làm thủ tục lĩnh BHXH một lần thì tôi có còn được nhận BHTN không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 1 điều 4 Luật BHXH năm 2014, BHXH bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất. Trong khi đó, BHTN thuộc sự điều chỉnh của Luật Việc làm năm 2013. Do đó, BHXH một lần và BHTN là 2 chế độ bảo hiểm độc lập nhau. Mặt khác, khoản 1 điều 45 Luật Việc làm quy định thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng TCTN. Như vậy, nếu quá thời hạn hưởng BHTN thì ông vẫn được hưởng BHXH một lần khi đủ điều kiện và thời gian đóng BHTN sẽ không bị mất đi mà được cơ quan BHXH cấp lại tờ bìa sổ BHXH và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia BHTN.