Chi tiết hỏi đáp

Hoàng Kim (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: "Tôi tham gia BHXH bắt buộc được 5 tháng, sau đó nghỉ việc về quê nên không tiếp tục tham gia. Trường hợp của tôi có được giải quyết chế độ BHXH một lần không? Nếu được thì mức hưởng thế nào?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 thì trường hợp người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Về mức hưởng, căn cứ khoản 2, điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc mà bà Kim không tiếp tục tham gia BHXH thì sẽ được hưởng BHXH một lần theo công thức tính như nêu ở trên.