TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG


VĂN PHÒNG

BAN CHÍNH SÁCH KTXH VÀ TĐKT

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

BAN ĐỐI NGOẠI

BAN NỮ CÔNG

BAN TÀI CHÍNH

BAN TỔ CHỨC

BAN TUYÊN GIÁO

ỦY BAN KIỂM TRA

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tìm kiếm:   
Tìm trong:      
      Có: 1 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số ký hiệu VBTrích yếuNgày ban hànhTải về
Báo cáo số: 287/LĐLĐKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 31/12/2080