Hiển thị: văn bản       Có: 5 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Số: 02/UBKT Ban hành: 03/05/2019
V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019 Ban hành: 21/01/2019
Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định số: 522/QĐ-UBNDBan hành: 25/01/2017
Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị số 24/CT-TUBan hành: 07/11/2018
Về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐBan hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Trang 1 / 1 1