CƠ QUAN BAN HÀNH


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HÀ NỘI

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tìm kiếm:   
Tìm trong:      
      Có: 8 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số ký hiệu VBTrích yếuNgày ban hànhTải về
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNGBộ luật lao động31/12/2080
Kế hoạch số: 34 /KH-LĐLĐKế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 31/12/2080
Báo cáo số: 287/LĐLĐKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 31/12/2080
Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐKế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 201931/12/2080
Chỉ thị số 24/CT-TUVề việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội 31/12/2080
12