Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 137/LĐLĐ Lấy ý kiến tại Hội nghị đối thoại với Lãnh đạo Thành phố tại Đại hội CĐ TP lần thứ XVI16/03/2018Lấy ý kiến tại Hội nghị đối thoại với Lãnh đạo Thành phố tại Đại hội CĐ TP lần thứ XVI
Số: 12/KH-LĐLĐ Kế hoạch phát động "Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP HN..."14/03/2018Kế hoạch phát động "Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP HNội lần thứ XVI"
Số: 104/LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 408/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TƯ 4
Số: 14/KH-LĐLĐ Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và công tác kiểm soát...15/03/2018Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và công tác kiểm soát...
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 ngày 15/3/201814/03/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 ngày 15/3/2018
Số : 121 /LĐLĐ: Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, năm 201814/03/2018Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, năm 2018
Số: 118/LĐLĐ Về việc đăng ký phòng nghỉ cho đại biểu dự Đại hội14/03/2018 Về việc đăng ký phòng nghỉ cho đại biểu dự Đại hội
Số: 112/LĐLĐ Triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/201812/03/2018Triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Số: 110/LĐLĐ về việc Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 201812/03/2018Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2018
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ; Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 12/03/2018Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội (khóa XV), kỳ họp lần thứ 22 ngày 15/3/2018
12345678910...