Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 450/LĐLĐ (Đẩy mạnh tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết) 18/08/2017Đẩy mạnh tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết
Số: 448/LĐLĐ (Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết)17/08/2017Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết
Số: 439/LĐLĐ (Đôn đốc tiến độ đại hội Công đoàn các cấp)14/08/2017Đôn đốc tiến độ đại hội Công đoàn các cấp
Số: 439 /LĐLĐ (Đôn đốc bàn giao Công đoàn cơ sở trong các khu Công nghiệp & chế xuất Hà Nội)14/08/2017Đôn đốc bàn giao Công đoàn cơ sở trong các khu Công nghiệp & chế xuất Hà Nội
Số: 47/KH-LĐLĐ (Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII)16/08/2017Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số: 434 / LĐLĐ (Tham gia chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2017)11/08/2017Tham gia chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2017
Triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-201811/08/2017Triển khai cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018
Số: 43/KH-LĐLĐ (Tiếp tục thực hiện Đề án 31 giai đoạn 2017-2021) 11/08/2017Tiếp tục thực hiện Đề án 31 giai đoạn 2017-2021
Tài liệu Dự thảo họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV 13/08/2017Tài liệu Dự thảo họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV
Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV11/08/2017Tài liệu dự thảo của UBKT họp Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV
12345678910...