Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số : 22/ HD-LĐLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 201916/11/2018Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2019
Số: 2195/TLĐ V/v Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"16/11/2018Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"
Số: 593/LĐLĐ V/v bổ sung, sửa đổi hướng dẫn số 208/HD-UBND-LĐLĐ ngày 7/11/2018 về việc tổ chức Hội nghị14/11/2018V/v bổ sung, sửa đổi hướng dẫn số 208/HD-UBND-LĐLĐ ngày 7/11/2018 về việc tổ chức Hội nghị
Số: 589 /LĐLĐ V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 201814/11/2018V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 (thay thế cho NĐ 60) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 13/11/2018Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 (thay thế cho NĐ 60) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Số: 54/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" TP.HN22/10/2018Kế hoạch tổ chức vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" TP.HN
Số: 24 - CT/TU Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...07/11/2018Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...
Số: 576/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 201806/11/2018V/v báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2018
Số: 577/LĐLĐ V/v báo cáo số liệu chi phụ cấp cán bộ CĐ khu vực doanh nghiệp05/11/2018V/v báo cáo số liệu chi phụ cấp cán bộ CĐ khu vực doanh nghiệp
Số: 567/LĐLĐ V/v Thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019 31/10/2018V/v Thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019
12345678910...