Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 24/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS)15/12/2014Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS
Số: 19/HD-LĐLĐ (Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017)17/10/2017Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Số: 05/UBKT (Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn năm 2017)16/10/2017Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn năm 2017
Các bản Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và các doanh nghiệp, đơn vị19/10/2017Các bản Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và các doanh nghiệp, đơn vị
Số: 572/LĐLĐ (Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn") và phụ lục đi kèm13/10/2017Đẩy mạnh triển khai thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" và phụ lục đi kèm
Số: 57/KH-LĐLĐ (Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của BCH Tổng LĐLĐ VN...)28/09/2017Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của BCH Tổng LĐLĐ VN...
Số: 49/KH-LĐLĐ (Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023)13/09/2017Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 558/LĐLĐ (Giới thiệu Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong việc thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT và đối thoại định kỳ)06/10/2017Giới thiệu Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong việc thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT và đối thoại định kỳ
Số: 51KH/LĐLĐ (Kế hoạch tổ chức vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2017)21/09/2017Kế hoạch tổ chức vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2017
Số: 542/LĐLĐ (Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018-2020)03/10/2017Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018-2020
12345678910...