Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 37/LĐLĐ V/v bảo đảm an ninh trật tự, ổn định Quan hệ lao động trên địa bàn TP trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi21/01/2019 V/v bảo đảm an ninh trật tự, ổn định Quan hệ lao động trên địa bàn TP trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi
Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 201921/01/2019 Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019
Số: 39/LĐLĐ V/v triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 201921/01/2019V/v triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Số: 38/LĐLĐ V/v đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô21/01/2019đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô
Số: 01 /KH-LĐLĐ Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội của LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 201921/01/2019Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội của LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2019
Số: 1990/TLĐ V/v hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản CĐ Việt Nam16/01/2019V/v hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản CĐ Việt Nam
Số: 08/TB-LĐLĐ Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 201910/01/2019Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 2019
Số: 02/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 201909/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019
Số: 15/QĐ-LĐLĐ Quyết định v/v tặng 6200 suất quà đối với đoàn viên CĐ, NLĐ và con đoàn viên dịp Tết Kỷ Hợi 201907/01/2019Quyết định v/v tặng 6200 suất quà đối với đoàn viên CĐ, NLĐ và con đoàn viên dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Số: 07/TB-LĐLĐ Thông báo phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua LĐLĐ TP. Hà Nội năm 201907/01/2019Thông báo phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua LĐLĐ TP. Hà Nội năm 2019
12345678910...