Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
6 chương trình công tác toàn khóa (nhiệm kỳ 2018 - 2023) 24/09/20186 chương trình công tác toàn khóa (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Số: 495/LĐLĐ V/v triển khai nội dung hoạt động xã hội trọng tâm các tháng cuối năm 2018 (dành cho CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP)19/09/2018 triển khai nội dung hoạt động xã hội trọng tâm các tháng cuối năm 2018 (dành cho CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP)
Số: 494/LĐLĐ V/v triển khai nội dung hoạt động xã hội trọng tâm các tháng cuối năm 2018 (dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở)17/09/2018V/v triển khai nội dung hoạt động xã hội trọng tâm các tháng cuối năm 2018 (dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở)
Số: 92/LĐLĐ Thông báo số tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội07/09/2018Thông báo số tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ xã hội của LĐLĐ Thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 872/QĐ-LĐLĐ ngày 6/9/2018)19/09/2018Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ xã hội của LĐLĐ Thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 872/QĐ-LĐLĐ ngày 6/9/2018)
Số: 496/LĐLĐ V/v hướng dẫn báo cáo phục vụ công tác giao ban 9 tháng đầu năm 201818/09/2018V/v hướng dẫn báo cáo phục vụ công tác giao ban 9 tháng đầu năm 2018
Các văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng13/09/2018Các văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng
Số: 20 /HD-LĐLĐ Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 07/09/2018 Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Số: 471/LĐLĐ v/v tổ chức Hội nghị CBCC, VC khối trường học, năm học 2018 - 201906/09/2018v/v tổ chức Hội nghị CBCC, VC khối trường học, năm học 2018 - 2019
Số: 470/LĐLĐ v/v tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...06/09/2018v/v tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...
12345678910...