• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23-06-2020

Tải file đính kèm
1) : FileVB/KH35-KhaosatcongtacPTDV.pdf