Đống Đa tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Ngày đăng: 08/04/2021

Chiều 6/4, LĐLĐ quận Đống Đa tham gia cùng tiểu ban tuyên truyền của Quận ủy thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 quận Đống Đa họp đánh giá về công tác truyên truyền trong tháng 3/2021 và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận, Trưởng Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền quận chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trong thời gian qua công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường; trên Cổng thông tin điện tử của Quận; hai trang Fanpage “Đống Đa xưa và nay”, “Lưu thủy hành vân”; tuyên truyền thông qua MTTQ Quận và các đoàn thể chính trị xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, Thành phố và Quận về công tác bầu cử; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; các quy định của Luật bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri... Theo kế hoạch công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn quận Đống Đa được triển khai 3 đợt, trong đó: đợt 1 từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021, đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ quận, thành viên Tiểu ban tuyên truyền đã báo cáo những nhiệm vụ đã triển khai trong tháng 3 và trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2021 của các cấp công đoàn Quận dự kiến tiến hành tuyên truyền bầu cử gắn với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và các ngày lễ lớn khác.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử Quận nhấn mạnh: Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Quận tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trước mắt cần tăng cường trong tháng 4/2021, thông qua nhiều hình thức như: Tiếp tục duy trì chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng thông tin điện tử Quận, đồng thời tăng cường các nội dung tin bài chất lượng trên Bản tin nội bộ Quận các trang Fanpage; Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Quận tích cực phối hợp triển khai làm các pano, khẩu hiệu để tuyên truyền trực quan, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục triển khai tuyên truyền bằng các cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, CNVCLĐ…tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, trang trí tại các phường, các cơ quan, đơn vị và trên các tuyến phố của Quận.

 
LĐLĐ quận Đống Đa
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác