Sóc Sơn: Kiểm tra Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, trường học

Ngày đăng: 08/01/2021

Sáng 6/01, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn do đồng chí Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 4 trường học gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, Trường THCS Phù Linh, Tiểu học Tiên Dược A và Mầm non Thị trấn.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Vi Thị Bình Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Đại - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ huyện.

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm học 2019-2020 của 4 nhà trường cho thấy, cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu các nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC trong trường học gắn với thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện nghiêm các nội dung theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ“về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ”; Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT và Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, giám sát...

Lãnh đạo các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của nhà trường. Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề như: Kế hoạch trường, lớp, công tác cán bộ,… được thực hiện đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, đúng mục đích.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu các nhà trường luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tham gia góp ý của cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh. Các thắc mắc và đơn thư kiến nghị được lãnh đạo nhà trường giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập và kiện toàn, có kế hoạch hoạt động từng năm học và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động trước hội nghị cán bộ viên chức.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các nhà trường và thành viên đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nam Hà đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai QCDC tại 04 trường và khẳng định, cấp ủy chi bộ các trường đều gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, các nhà trường cần cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị định 04/2015/NĐ-CP Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn việc thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị của trường, xã và Huyện, cụ thể hóa và hoàn thiện QCDC ở cơ sở để vận dụng phù hợp trong thực tế; Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đảng, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân, phụ huynh, học sinh trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tổ chức đánh giá chất lượng học sinh, xếp loại đánh giá công chức, viên chức công bằng, công khai. Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm; gắn thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Việc thực hiện QCDC trong các nhà trường đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp; tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện. Được biết, theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện QCDC tại một số cơ quan, đơn vị trên toàn huyện.

 
Đỗ Thị Hương
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao mái ấm công đoàn

Ba Vì bàn giao Mái ấm công đoàn

Quận Thanh Xuân gặp mặt đồng bào công giáo dịp Noel

Các tin khác