Công đoàn TCT Thương mại tổng kết công tác và bình xét thi đua năm 2020

Ngày đăng: 26/11/2020

Chiều 23/11, Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm tổng kết công tác công đoàn, bình xét thi đua công đoàn cơ sở năm 2020.

Tham dự Hội nghị có gần 40 đồng chí là các đồng chí trong Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Tuệ Tâm - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty báo cáo tình hoạt động của tổ chức công đoàn, đánh giá những kết quả đã đạt được và tiếp tục hoàn thiện một số nội dung từ nay cho đến hết năm 2020. Các đơn vị cũng tham gia đóng góp ý kiến và nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo của Công đoàn TCT. 

Trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, các đơn vị đều tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp, tích cực kiểm tra, giám sát chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp, xúc tiến thực hiện các hội nghị đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động… qua đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, tiến tới mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong các doanh nghiệp. Các đơn vị đã tích cực vận động CNVCLĐ ra sức học tập thi đua, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động.

Trong năm qua, mặc dù các đơn vị thành viên và công ty mẹ - Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động với mô hình cổ phần nhưng nhìn chung trong năm 2020 các đơn vị trong Tổng Công ty đã đảm bảo tốt về chế độ chính sách, công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.  

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội nghị đã biểu dương những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào của Công đoàn Tổng công ty nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Tổng công ty nói chung.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Đỗ Tuệ Tâm triển khai một số nội dung trọng tâm như  bám sát kế hoạch triển khai của LĐLĐ Thành phố, sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của Tổng công ty nhất là trong giai đoạn các đơn vị đã chuyển toàn bộ sang hoạt động với mô hình công ty cổ phần. Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, các đơn vị cần chú ý tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng công ty giao.

 
Tố Linh
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hiệu quả từ việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân

Đội tuyển Việt Nam chinh phục “Thử thách nhà Toán học tương lai” tại Malaysia

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2017

Các tin khác