Thanh Oai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính tài sản công đoàn

Ngày đăng: 30/10/2020

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác công đoàn năm 2020 của LĐLĐ huyện Thanh Oai, trong các ngày từ 22 đến 28/10/2020, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thanh Oai thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 tại 24 CĐCS.

Tại các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghe các CĐCS báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS về cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động của từng năm để triển khai thực hiện; xây dựng quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức có hiệu quả Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động; xây dựng hệ thống sổ sách đảm bảo cho hoạt động công đoàn cơ sở như sổ theo dõi công văn đi- đến, sổ họp Ban Chấp hành, ủy ban kiểm tra, sổ theo dõi và quản lý đoàn viên, sổ theo dõi thi đua khen thưởng... Ủy ban kiểm tra các CĐCS đã xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra đồng cấp việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các CĐCS được kiểm tra đã duy trì tốt chế độ họp ban chấp hành, ủy ban kiểm định kỳ theo Điều lệ Công đoàn; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt Ban Chấp hành.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính tài sản công đoàn, nhìn chung các CĐCS được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn như việc trích nộp đoàn phí công đoàn, 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, thực hiện theo đúng phân cấp thu; thực hiện lập báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn theo định kỳ, nộp về LĐLĐ huyện đúng thời gian quy định; quản lý và sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, định mức chi, kinh phí được chi chủ yếu cho các hoạt động phong trào; các CĐCS đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, mở sổ quỹ tiền mặt, sổ thu chi tài chính công đoàn cơ sở theo đúng quy định; các khoản thu chi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ kèm theo.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà các CĐCS cần lưu ý đề từ đó rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong thời gian tới như: một số CĐCS chưa xây dựng chương trình hoạt động của Ban nữ công; việc ghi chép các cuộc họp Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn chưa đầy đủ; công tác báo cáo còn chậm trễ, một số CĐCS khu vực ngoài nhà nước chưa gửi bản thỏa ước lao động tập thể về LĐLĐ huyện. Trong công tác quản lý tài chính tài sản công đoàn , một số đơn vị chưa bổ sung các quy định mới về công tác tài chính công đoàn vào Quy chế chi tiêu nội bộ, chứng từ thanh toán sắp xếp chưa khoa học; chưa thực hiện công khai thu chi tài chính tại cuộc họp Ban Chấp hành, chưa thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.

Kết luận sau mỗi cuộc kiểm tra, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện đã đánh giá cao những kết quả việc chấp hành Điều lệ Công đoànViệt Nam mà các CĐCS đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị các CĐCS nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả bằng văn bản về LĐLĐ huyện.

 
LĐLĐ huyện Thanh Oai
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác