Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Thủ đô

Ngày đăng: 16/10/2020

Sáng 16/10, tại Trụ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về “Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020)

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Thanh Hằng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết, Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn. Trong công tác chỉ đạo đã gắn với việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch TLĐ tặng cờ và bằng khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã tác động trực tiếp đến nhận thức đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới, vấn đề vì sự tiến bộ phụ nữ, vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, kiến thức giới đến nay đã thực sự trở thành nhu cầu tìm hiểu của cả lao động nam và nữ. Đồng thời, Nghị quyết 6b/NQ –BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ còn tạo môi trường để nữ CNVCLĐ được phát huy tài năng, sức sáng tạo giúp chị em từng bước rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Bằng những việc làm cụ thể, ban Nữ công công đoàn các cấp đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời chăm lo, bảo vệ. Hàng năm, các cấp công đoàn đã lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; khảo sát thực trạng về điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng, chính sách BHXH, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ, chính sách đãi ngộ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chất lượng bữa ăn ca, nơi nghỉ ngơi, buồng tắm, vệ sinh cho lao động nữ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Nhân các ngày kỷ niệm của phụ nữ và trẻ em và dịp lễ, Tết, các cấp Công đoàn đã duy trì tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn; gặp mặt tặng quà, biểu dương khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức Các hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ....

Trịnh Thanh Hằng – Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐ
tặng cờ và bằng khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Kết quả, đã tổ chức 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được bồi dưỡng tập huấn nội dung về bình đẳng giới; lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; phối hợp tổ chức 1.096 cuộc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nữ; các cấp công đoàn kiểm tra, khảo sát chính sách nữ tại 8.208 doanh nghiệp; 47.278 lượt CĐCS tự tiến hành kiểm tra; 100% các doanh nghiệp nhà nước, 58,32% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký được TƯLĐTT, trong đó 74,53% TƯLĐTT có chính sách liên quan đến lao động nữ quy định có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 456 “Mái ấm Công đoàn”, giải ngân cho 22,060 lượt hộ gia đình CNVCLĐ vay 230,256 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập từ 1 đến 1,5 đồng/tháng/lao động…

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định những đóng góp tích cực của nữ CNVCLĐ vào sự ổn định và sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẳng định vai trò, vị thế của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Thông qua các phong trào thi đua, nữ CNVCLĐ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành nhiều mặt; phát huy được năng lực, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ, người con trong gia đình. Nhiều nữ CNVCLĐ đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, được đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp; 10 năm qua đã có 2.701.400 lượt nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (đạt 82,73%).

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen cho các cá nhân được khen thưởng

Các cấp công đoàn đã tổ chức thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ đạt được nhiều kết quả. Đã có 41/45 CĐ cấp trên cơ sở có tỷ lệ cán bộ nữ CĐ chủ chốt từ 30% - 100%, tỷ lệ nữ tham gia BCH CĐCS là 55,2%, Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở là 44%, BCH LĐLĐ là 31,4%; tỷ lệ nữ Chủ tịch tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 28,7%, Phó chủ tịch là 54,7%. 100% cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị số 03 của Tổng Liên đoàn. Thông qua thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh, vững vàng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, trở thành người phụ nữ tài giỏi, đảm đang, tiến bộ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nữ công nhân, viên chức, lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ; củng cố kiện toàn ban nữ công quần chúng; phát hiện và giới thiệu với những nữ công nhân, viên chức, lao động ưu tú, trưởng thành từ phong trào để bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí tin tưởng, đội ngũ cán bộ nữ công sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Thủ đô, làm tốt vai trò của người cán bộ công đoàn, chị em tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống chịu thương, chịu khó, sáng tạo trong học tập, lao động, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích hơn nữa góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được, dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010-2020.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.

 

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác