Nâng tầm cao mới, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô

Ngày đăng: 13/10/2020

“Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô nâng một tầm cao mới, có những cống hiến, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp” là mong muốn và quyết tâm của CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô, được đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

05 năm đổi mới và những nỗ lực

Trong giai đoạn 2015 – 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô tiếp tục có bước phát triển về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển Thủ đô và đất nước. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, hoạt động Công đoàn Thành phố Hà Nội cũng có những bước chuyển mình, đổi mới toàn diện, nỗ lực cao độ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu tình hình quan hệ lao động và yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm công nhân Công ty CP thực phẩm Minh Dương

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được đặt lên hàng đầu, triển khai quyết liệt và đồng bộ. Công tác đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ được duy trì thường xuyên thông qua hàng năm Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện công nhân lao động giải quyết khó khăn vướng mắc của công nhân lao động; chất lượng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể được quan tâm thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn cơ sở; hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có công đoàn thương lượng, xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể. Đến nay đã có 59,76% doanh nghiệp ký kết được thoả ước lao động tập thể với nhiều điều khoản, nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được triển khai thống nhất trong toàn hệ thống, với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm được các cấp Công đoàn tổ chức sâu rộng, huy động sự phối hợp của chuyên môn và các tổ chức xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ như: tổ chức các hoạt động để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; phối hợp tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”, tập trung thành lập mới các “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, chiếu phim miễn phí phục vụ CNLĐ; tổ chức các chương trình nghệ thuật gắn với phong trào “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát. Từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 407 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 11,59 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 07 điểm vui chơi cho trẻ em với số tiền 340 triệu đồng; trợ cấp cho 128.929 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 2.045 chuyến xe ô tô miễn phí đưa 135.493 lượt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết; tổ chức “Tết sum vầy”; thăm và tặng quà con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo…với số tiền hơn 55 tỷ đồng.

LĐLĐ Thành phố trao kinh phí hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ được triển khai thông qua thực hiện “Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ”. Trong 5 năm qua đã có 580.786 CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, được tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa,... xây  dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ được quan tâm, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả. LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng (từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND Thành phố) tổ chức tập huấn, tuyên truyền trên 1.000 lớp nâng cao trình độ nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 300.000 lượt công nhân viên chức lao động; phối hợp tổ chức 34.976 cuộc tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các luật liên quan đến CNVCLĐ; tổ chức trên 700 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật cho 120.000 lượt đoàn viên, người lao động về các chế độ, chính sách có liên quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các cấp công đoàn đã tổ chức 7.697 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH trung ương khóa XII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, gắn với học tập chuyên đề hàng năm tới 573.990 lượt cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ.

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

Công tác phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ,… Trong 5 năm qua: đã có 163.973 sáng kiến cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến cấp trên cơ sở và 320 cá nhân được Thành phố công nhận là “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô”. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng; toàn Thành phố có trên 243.500 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 8.755 Công nhân giỏi cấp trên cơ sở và 535 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; Hàng năm đã có trên 80% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn đã chủ động tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch và hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo đó, đã có 5.846 công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động áp dụng nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, duy trì việc làm, tạo sự yên tâm cho người lao động tích cực lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. 4.082 công đoàn cơ sở đã tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp và người lao động. Các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 trường hợp công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 3.226 trường hợp, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng và 05 kg gạo với tổng số 3.389,6 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 8.904 trường hợp và các Công đoàn cơ sở hỗ trợ 49.841 trường hợp công nhân viên chức lao động.

LĐLĐ Thành phố trao quà hỗ trợ công nhân Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - điều kiện tiên quyết trong bối cảnh mới

Thời gian tới, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; với sự tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vấn đề toàn cầu hoá tạo ra cho Việt Nam bên cạnh những thời cơ, vận hội thì không ít những thách thức to lớn sẽ đến người lao động và công đoàn như: trình độ tay nghề, công nghệ, ngoại ngữ… cần phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập; thách thức, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thách thức đổi mới tư duy hướng đến tính thiết thực trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; khó khăn trong việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; tiềm lực tài chính phục vụ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn; tính đồng bộ trong đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; trong tương lai còn có thể là sự cạnh tranh với sự xuất hiện những tổ chức đại diện của người lao động khác.

Để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức Công đoàn Thủ đô thấy rằng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một việc làm cần thiết, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này, CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ công đoàn đề xuất, kiến nghị với một số giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân từ nông dân, công nhân nữ, nhằm phát triển về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, để có một đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những nhà kinh doanh có tài, có đức, các nhà quản lý giỏi và các cán bộ khoa học - kỹ thuật xuất thân từ công nhân có trình độ cao, có khả năng tiếp cận với công nghệ và phương thức kinh doanh hiện đại trong nền kinh tế thị trường, hội nhập. Quy hoạch nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp mới, hiện đại. Chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề. Có chính sách để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở đào tạo nghề với phương tiện kỹ thuật hiện đại, khuyến khích liên kết các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trong đào tạo, đào tạo lại.

Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Cần nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp và bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần phấn đấu vươn lên ngang tầm thời đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế, quyết tâm chiến thắng trong cạnh tranh, tinh thần đấu tranh xây dựng, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, lương tâm nghề nghiệp,... cho công nhân.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân; đảm bảo định hướng thống nhất nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Thành phố cần đầu tư và có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư (được tính vào giá trị đầu tư và hạch toán vào chi phí sản xuất) xây dựng và hoạt động của các nhà văn hoá lao động, nhà văn hoá thanh niên, câu lạc bộ công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các khu công nghiệp tập trung.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thể chất cho công nhân; tập trung trước hết vào những chính sách liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức xúc đang đặt ra về việc làm và đời sống của công nhân.

Bổ sung, sửa đổi, xây dựng các chính sách để phát huy các nguồn lực và trách nhiệm của cả chính quyền, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, của toàn xã hội và của công nhân trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân tương xứng với năng suất lao động và những đóng góp của công nhân. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng cho công nhân.

Đề cao trách nhiệm của nguời sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tính tự giác của người sử dụng lao động và của công nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp; có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thứ tư, tăng cường đầu sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Thành ủy và hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền để các cấp Công đoàn Thủ đô, cùng với Hội Nông dân và đội ngũ trí thức Thành phố, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức, thực sự là nền tảng nguồn nhân lực xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Tăng cường lãnh đạo quản lý của các cấp chính quyền Thành phố trong xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật để xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân lao động.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân. Có cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, Chính quyền, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ công đoàn trẻ, cán bộ thanh niên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ công nhân.

Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của công nhân và công đoàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức công đoàn. Chú trọng lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn phát huy tốt vị trí, vai trò của mình.

Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm nòng cốt xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thứ năm, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung đổi mới hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở và người lao động; nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn.

- Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đồng thời có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động, bám sát cơ sở, hướng về người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, đồng thời làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho công nhân lao động và năng suất lao động tại các doanh nghiệp.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong công nhân viên chức lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân viên chức lao động, tiếp tục duy trì mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

- Tạo điều kiện để công nhân lao động có cơ hội tiếp cận internet và mạng xã hội; cần có những cán bộ giỏi về tin học, tâm lý, sáng tạo trong các cấp công đoàn; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền rộng khắp và hiệu quả, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0.

Với những giải pháp toàn diện, đồng bộ được triển khai, trong thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với nỗ lực của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô sẽ nâng một tầm cao mới, có những cống hiến, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

 

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác