Giới thiệu 80 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Ngày đăng: 12/10/2020

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với 100% tán thành danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 80 đồng chí. 100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Từ 14h chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình làm việc, Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị. Đại hội sẽ biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu.

Tổ trưởng Tổ đại biểu sẽ báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội tổ chức lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với các trường hợp ứng cử, được đề cử (nếu cần). Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách bầu cử; lấy biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Theo chương trình làm việc, Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị. Đại hội sẽ biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với 100% tán thành danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 80 đồng chí.  100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí, do Thành ủy viên khóa XVI, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng, làm Trưởng ban.

16h chiều 12/10, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành; Sáng 13/10 công bố kết quả  bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. 

 
Văn phòng
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Các tin khác