Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Ngày đăng: 04/08/2020

Sáng 4/8, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và 267 đại biểu chính thức đại diện cho 8.875 đảng viên của 68 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XIII có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ yếu của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025.Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Tạo chuyển biến về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi cho biết, nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra.

Cùng với 68 tổ chức cơ sở Đảng, 8.875 đảng viên, nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư và Thành ủy, trọng tâm là xác định 2 khâu đột phá, 3 chương trình công tác, 9 đề án, 3 Nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp sáng tạo để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, góp phần tạo chuyển biến mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đã nhận thức sâu sắc vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu, phục vụ Thành uỷ trong công tác lãnh đạo toàn diện hoạt động của Đảng bộ TP trên các lĩnh vực, đã quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ các cơ quan chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham mưu giúp TP đổi mới trong chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan TP đã tiếp nhận và xử lý 25.130 đơn các loại, thụ lý theo thẩm quyền 3.178 vụ khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 2.818 vụ. Đồng thời, đã tham mưu TP giải quyết việc làm cho 190.000/152.000 người, ước đạt 125% kế hoạch, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước. Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp thành thị của TP giảm còn 2,21%; chỉ tiêu giảm hộ nghèo hoàn thành sớm 2 năm, đến cuối nhiệm kỳ TP cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn khai mạc Đại hội

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) và Chương trình số 01-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Cùng đó, cấp ủy các cơ quan MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và hội nghề nghiệp cũng có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP. Cấp ủy khối nội chính, đơn vị sự nghiệp đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tham mưu ban hành nhiều chỉ thị của Thành ủy về công tác nội chính. Trong đó, đáng kể là cấp ủy các cơ quan báo chí tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin, chủ động thực hiện tốt tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đảng bộ Khối cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị… Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối đề ra.

Đảng bộ Khối các cơ quan TP sẽ thực hiện 2 khâu đột phá; cụ thể hóa bằng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong đó, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Đặc biệt là thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung thực hiện kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Khối các cơ quan TP đề ra một số chỉ tiêu chính đến năm 2025: - 100% các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm, chuyên đề; 100% các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện theo chủ đề hằng năm bảo đảm thực chất.

Cùng đó, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên. Hằng năm, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, trong đó 60% trở lên đạt chuẩn văn hóa; 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Hạt nhân lãnh đạo của các ban đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan TP có vị trí, vai trò rất quan trọng; 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo của các ban đảng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành của TP.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan TP, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ Khối. Sự thành công của Đại hội là niềm cổ vũ, động viên đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và vì sự phát triển của Thủ đô.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện toàn Đảng bộ Khối các cơ quan TP đạt được trong nhiệm kỳ qua như Báo cáo Chính trị đã nêu trước Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh. Với sự nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được, Đảng bộ Khối liên tục hàng năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, Thành ủy, UBND TP; liên tục 5 năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Khối. Trong đó, công tác nắm bắt, phát hiện giải quyết những vấn đề phát sinh tại chi bộ, Đảng bộ cơ sở có lúc còn chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa giải quyết được những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Việc tổ chức sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức. Một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu, có thái độ và văn hóa ứng xử chưa đúng mực, có biểu hiện quan liêu, vi phạm quy định của cơ quan, pháp luật của nhà nước, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô…

 
Theo Kinhtedothi
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác