CĐ Viên chức biểu dương gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày đăng: 30/06/2020

Sáng 26/6, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; biểu dương gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phùng Khải Lợi -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố đã đánh giá kết quả 10 năm việc thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” và Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH đất nước” đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, Ban Nữ công, Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố và các Công đoàn cơ sở đã nỗ lực, tích cực phấn đấu, vận động nữ CBCCVCLĐ tham gia các hoạt động phong trào một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Nhận thức về công tác nữ, công tác gia đình, giới và trẻ em được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phong trào xây dựng gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu đã khuyến khích, động viên NLĐ ngoài nỗ lực trong công tác còn chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, biểu dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu. Phát huy kết quả đã đạt được, Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đổi mới phương thức hoạt động của Ban Nữ công, các hoạt động của phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” phù hợp với điều kiện làm việc và đời sống của nữ CBCCVCLĐ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, bổ sung vào phương hướng thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn và Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần lưu ý các vấn đề: Tuyên truyền rõ những nội dung của từng phong trào để CBCCVCLĐ, đoàn viên đăng ký thực hiện thi đua; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có sự phân công cho các đồng chí ủy viên nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện phong trào thi đua; Tuyên truyền, biểu dương kịp thời các điển hình tiến qua hoạt động phong trào; Ban Nữ công tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội nghị về công tác nữ do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức để tham mưu, tổ chức đạt kết quả cao; Quan tâm chăm lo, giới thiệu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; Các Công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua, lựa chọn các công trình, sản phẩm có chất lượng cao chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 90 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019; tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 40 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 và biểu dương 67 gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu năm 2020.

 
CĐ Viên chức Thành phố
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác