Gia Lâm biểu dương gương “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Ngày đăng: 29/06/2020

Thiết thực kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, sáng 24/6, tại hội trường Huyện ủy Gia Lâm, LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020, biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Dự hội nghị đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thuộc huyện, các đồng chí ủy viên BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn, chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuấn Anh - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ huyện trình bày báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ huyện giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện, nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của huyện liên quan các nội dung trên tới 100% công đoàn cơ sở và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao với chủ đề cụ thể theo từng năm, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của công đoàn cơ sở, nhận thức, hiểu biết của công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, công tác vận động nữ, về thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Song song đó, LĐLĐ huyện Gia Lâm chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị đồng thời chú trọng quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ nữ phấn đấu.

Đặc biệt, các hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được LĐLĐ huyện đẩy mạnh. Trong vòng 15 năm qua, LĐLĐ huyện đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại 718 doanh nghiệp có đông lao động nữ; bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 Mái ấm công đoàn; hỗ trợ giải ngân cho 1237 gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn của Quỹ Trợ vốn, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 17.863 công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng…

Với những biện pháp thiết thực như trên, công tác xây dựng gia đình, công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 10 năm, toàn huyện đã có 17.120 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 5.570 chị đạt danh hiệu cấp trên cơ sở. Song song với đó, có 856 gia đình CNVCLĐ được biểu dương cấp huyện và thành phố, hàng nghìn lượt gia đình được biểu dương cấp cơ sở. Riêng năm 2020, có 42 gia đình được biểu dương cấp huyện, 02 gia đình được biểu dương cấp thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt biểu dương các kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn nói chung, công tác nữ công nói riêng, nhất là phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà", xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” của LĐLĐ huyện Gia Lâm trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là chú trọng tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010- 2020, các chính sách liên quan tới lao động nữ. Các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng đi đôi với chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã khen thưởng 29 tập thể, 52 cá nhân có thành tích trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020; 42 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020. Tổng số tiền khen thưởng là 62,4 triệu được trích trong quỹ thi đua khen thưởng của LĐLĐ huyện.

 
LĐLĐ huyện Gia Lâm
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Người nữ hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm

HANDICO: Tuyên dương con CBCNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2017

Các tin khác