Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Ngày đăng: 24/06/2020

Ngày 23/6, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn cho 120 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi tập huấn.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công đoàn 2020

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố những tháng đầu năm 2020 chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong tháng 4 hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của công nhân lao động. Do đó, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn cần nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm chắc tình tư tưởng CNVCLĐ, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của các địa phương, ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020.

Với phương châm đổi mới, hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, đồng chí Ngô Văn Tuyến yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô phải cố gắng vượt qua khó khăn, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Tuyên giáo Công đoàn: 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; 70% trở lên CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên tổng số đơn vị đăng ký; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ trên mạng xã hội.

120 học viên nghiêm túc tham gia tập huấn

Tại hội nghị, các học viên được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố truyền đạt hướng dẫn nghiệp vụ chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 08/2014/ TT-BCVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Bên cạnh đó là các vấn đề chung về tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vai trò ý nghĩa của tuyên truyền miệng trong công tác công đoàn hiện nay, hướng dẫn thực hiện xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng và các phương pháp, nghiệp vụ trình bày bài tuyên truyền miệng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Mỗi nội dung trình bày tại lớp tập huấn đều được diễn giải một cách chi tiết, có ví dụ thực tiễn minh họa cụ thể, có tính thời sự, giúp người nghe nắm bắt được vấn đề một cách chuẩn xác. Học viên xác định rõ được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc định hướng thông tin, giúp CNVCLĐ tiếp nhận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ, đúng đắn trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên truyền phải chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô phải làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng. Mọi cán bộ, đoàn viên phải chủ động nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chương trình công tác của Công đoàn để kịp thời thông tin, giải thích cho đoàn viên, CNVCLĐ hiểu và thực hiện./.

 
Ngọc Ánh
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Y tế Hà Nội: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Bệnh viện tâm thần Hà Nội

Ngành GTVT Hà Nội tham dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018

Ba Vì kiểm tra, xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 2017

Các tin khác