Thủ tướng: Hỗ trợ người bị giảm sâu thu nhập và mất việc làm do Covid-19

Ngày đăng: 02/04/2020

"Gói hỗ trợ cần hướng tới người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do dịch Covid-19. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tránh trục lợi..."

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xây dựng gói hỗ trợ an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, tại Phiên họp trực tuyến của Chính phủ diễn ra chiều 1/4.

Hướng tới người mất việc làm

Gói an sinh xã hội được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ cho nhiều đối tượng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ước tính ban đầu, gói an sinh xã hội trên có trị giá 61.580 tỷ đồng, tác động tới hàng chục triệu người và thực hiện từ tháng 4-6/2020.

Nhận định tại Phiên họp, Thủ tướng bày tỏ sự thống nhất cao trước các giải pháp của gói an sinh hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch Covid-19 có khả năng khiến từ 250.000-400.000 lao động bị mất việc làm tùy vào mức độ bùng phát.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao khi áp dụng, Thủ tướng đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp và các ban, ngành liên quan rà soát kỹ và tiếp thu các ý kiến trong Phiên họp, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Thủ tướng ký ban hành.

Thủ tướng lưu ý: “Việc hỗ trợ chỉ hướng tới đối tượng bị giảm sâu về thu nhập, mất việc làm và không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động của dịch Covid-19…”.

Theo đó, gói hỗ trợ an sinh xã hội sẽ không dàn trải cho mọi đối tượng và đảm bảo nguyên tắc chia sẻ khó khăn giữa người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ.

Thủ tướng lưu ý, Chính phủ chỉ hỗ trợ một phần nguồn lực với khả năng phù hợp trong gói an sinh xã hội.

Các Bộ liên quan khi xây dựng gói an sinh cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương, đảm bảo công khai minh bạch.

“Đây là chính sách hỗ trợ rất tốt. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng cần lưu ý tránh tình trạng trục lợi…” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực hiện trong quý 2/2020

Trước đó, sáng 1/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày tóm tắt dự thảo gói an sinh xã hội tại Phiên họp. Gói an sinh xã hội sẽ có 6 nội dung hỗ trợ chính và 2 chính sách đặc thù. 

Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Dự kiến số người được hỗ trợ là khoảng 4,315 triệu người.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12.2019. Dự kiến tổng số hộ được hỗ trợ là 2.244.000 hộ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số tiền dự kiến trong gói hỗ trợ vào khoảng 61.580 tỷ đồng (khoảng 2,6 tỷ USD), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng, khoảng 1,52 tỷ USD.

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Dự kiến tổng lao động được hỗ trợ khoảng 1 triệu lao động.

Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động. Dự kiến tổng số lao động được hỗ trợ khoảng 3 triệu lao động.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ là khoảng 760 ngàn hộ.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Dự kiến tổng số lao động được hỗ trợ là khoảng 5 triệu lao động.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Hai chính sách hỗ trợ đặc thù

Ngoài ra, gói an sinh xã hội còn có 2 chính sách nhằm hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc).

Người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng.

 
Theo Dân trí
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hà Nội tự tin bước vào năm 2018

Bế mạc hội thi “Ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn” năm 2017: Khuyến khích cán bộ công đoàn không ngừng học hỏi

Hà Nội định hình chính quyền đô thị: Vượt thách thức, nắm thời cơ

Các tin khác