Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 28/02/2020

Sáng nay, 28/2, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 120 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh Đại hội 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Thanh Minh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP. Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXIV khẳng định, Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ rất quan trọng, Đại hội sẽ đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn Thủ đô và xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh. Đồng thời, Đại hội sẽ tổng kết những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, cùng giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ Cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Cùng với đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ Cơ quan dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Để tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 19 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đã tiến hành Đại hội cấp mình thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, thời gian, nội dung, hình thức, đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội. 

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXIV,
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thông qua báo cáo chính trị

Hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố hiện có 218 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận; trong đó 7 chi bộ các ban LĐLĐ Thành phố, 01 chi bộ công đoàn ngành; 6 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận đơn vị sự nghiệp (có 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) và 04 chi bộ doanh nghiệp kinh tế công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố; với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XXIV Đảng bộ Cơ quan đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình công tác của Thành ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng ủy Cơ quan đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Khối các ban LĐLĐ Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Khối các đơn vị sự nghiệp đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CBVC, người lao động.

Khối các doanh nghiệp thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp kinh phí cho hoạt động Công đoàn Thành phố.

Các đoàn thể cơ quan LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt, hằng năm Đảng bộ cơ quan đều được công nhận trong sạch vững mạnh. Đảng ủy cơ quan kịp thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hàng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua đó, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXIV, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu

3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 -2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đất nước và Thủ đô tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện với khu vực, thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp thế hệ mới, tình hình thế giới, khu vực có những biến đổi nhanh chóng, phức tạp. Trong tình hình mới sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ với những thách thức không nhỏ, tác động trực tiếp tới thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn Thủ đô và Đảng bộ Cơ quan. Vì vậy, Đại hội đã thông qua 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đối với chi bộ khối các ban LĐLĐ Thành phố, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, giúp việc Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên để tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đối với các chi, đảng bộ bộ phận các đơn vị sự nghiệp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với các chi bộ doanh nghiệp khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tự chủ, năng động phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, nộp ngân sách, nâng cao đời sống của CNVCLĐ, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Đề án Nhân sự Đại hội

Thứ hai, tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là các nội dung: Kiên quyết, kiên trì tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cơ quan. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đổi mới hoạt động. Tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự đầu tư kỹ lưỡng và tinh thần nghiêm túc của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố cho Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo các chi, đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung vào một số nội dung thiết thực:

Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác xây Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Cấp ủy và đảng viên giữ vững phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng trong tình hình mới.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đảng và Nghị quyết Công đoàn các cấp; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động…

Đảng ủy cơ quan lãnh đạo sát sao trong công tác cán bộ, từ việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Hàng năm xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn, đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ mang tính kế thừa và sẵn sàng khi cần kiện toàn tổ chức. Song song với đó, cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng mềm, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh vấn đề then chốt là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh với phương thức hoạt động mới, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao sức chiến đấu tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Đồng thời nâng cao chất sinh hoạt của từng chi bộ, đảng bộ gắn liền với việc thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động toàn khóa theo hướng vừa sâu sát vừa cụ thể phù hợp với hoàn cảnh và thực tiễn tại Đảng bộ Cơ quan.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí.

 
Ban biên tập
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác